logo kongres

logo MRiRWIII Kongres Nauk Rolniczych

"Nauka - Praktyce"

pod hasłem

"Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji

Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej"

A A A

Skład Komitetu Naukowego

Przewodniczący Komitetu Naukowego III Kongresu Nauk Rolniczych
prof. dr hab. Eugeniusz K. Chyłek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   
Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego III Kongresu Nauk Rolniczych
prof. dr hab. Florian Gambuś Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
prof. dr hab. Janusz Igras Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
prof. dr hab. Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie
   
Sekretarz Naukowy III Kongresu Nauk Rolniczych
prof. dr hab. Mariusz Pietras Instytut Zootechniki PIB w Balicach k/Krakowa
   
Zastępcy Sekretarza Naukowego III Kongresu Nauk Rolniczych
prof. dr hab. Kazimierz Jankowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Bartosz Mickiewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. Tadeusz Trziszka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
   
Członkowie Komitetu Naukowego III Kongresu Nauk Rolniczych
prof. dr hab. Franciszek Adamicki Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
prof. dr hab. Edward Arseniuk Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie
dr Mirosław Drygas Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie
prof. dr hab. Ryszard Górecki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Józef Horabik Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie
prof. dr hab. Renata Jędrzejczak Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
prof. dr hab. Edmund Kaca Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
prof. dr hab. Tomasz Linkowski Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni
prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach
prof. dr hab. Jan Niemiec Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Wiesław Oleszek Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach
prof. dr hab. Tadeusz Pawłowski Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
prof. dr hab. Ewa Ratajczak Przewodnicząca Komitetu Sterującego Strategicznym Programem Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo - "BIOSTRATEG"
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Danuta Sosnowska Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu
prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Grzegorz Spychalski Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
dr Zofia Szalczyk podsekretarz stanu w MRiRW
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Nauk Rolniczych
prof. dr hab. Marian Wesołowski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Bogusław Zdanowski Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie