A A A

 

Marszałek Sejmu RP  
Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Gospodarki  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Minister Środowiska  
Minister Zdrowia  
Minister Pracy i Polityki Społecznej  
Prezes Polskiej Akademii Nauk  
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  
Przewodniczący Konferencji Uniwersytetów Rolniczych  
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych  
Dyrektor Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie  
Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie