logo kongres

logo MRiRWIII Kongres Nauk Rolniczych

"Nauka - Praktyce"

pod hasłem

"Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji

Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej"

A A A
10:00 - 12:30 PIERWSZA SESJA PLENARNA
  Otwarcie III Kongresu Nauk Rolniczych
  Wystąpienia okolicznościowe
  5 referatów z obszarów strategicznych dla Wspólnej Polityki Rolnej
   
12:30 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 16:00 SESJE PANELOWE
  7 sesji panelowych z zakresu nauk rolniczych i pokrewnych
   
16:00 - 16:30 Sesja posterowa
   
16:30 - 18:30 DRUGA SESJA PLENARNA
  Panel dyskusyjny Relacje nauka - biznes - rolnictwo; nowe wyzwania w kontekście kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej
  Podsumowanie  i  zakończenie III Kongresu Nauk Rolniczych